32-α-L-Arabinofuranosyl-xylobiose

Price(USD):$214.89

       *Ask Promo Code:    
Equl SKU Product Name UOM Specification Price(USD) Add to Cart:
MO-AX2 32-α-L-Arabinofuranosyl-xylobiose EA 10mg $214.89  
Introduction:

CAS: 144938-89-6
Molecular Formula: C15H26O13
Molecular Weight: 414.4
Purity: > 95%

High purity 32-α-L-Arabinofuranosyl-xylobiose for or use in research, biochemical enzyme assays and in vitro diagnostic analysis.