1:3,1:4-β-D-葡聚糖的纤维素(B)

英文名: 1,3:1,4 ß-Glucotetraose (B)

货号:MO-BGTETB

规格:40mg

品牌: Megazyme

报价:2576.00

成交请联系:客服  值班 邮件:

数量:

购买

商品描述

CAS: 58484-02-9
Molecular Formula: C24H42O21
Molecular Weight: 666.6
Purity: > 95%

High purity 1,3:1,4-β-Glucotetraose (B) for use in research, biochemical enzyme assays and in vitro diagnostic analysis.

Tetrasaccharide produced on hydrolysis of 1:3,1:4-β-D-glucan by lichenase. Glc1-4Glc1-4Glc1-3Glc

文档

O-BGTETB_DATA.pdf:
m.catalog.equl.cn.pdf: